وبسایت خبری
امروز: سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه بازدیداز دسته رزمی
تاکید سردار اشعری بر آمادگی نیروهای دسته رزمی شهید شعیب مرادزهی برای مقابله با اشرار وضد انقلاب
بازدید فرمانده قرارگاه شهید میر حسینی وتیپ مخصوص 110سلمان فارس از دسته رزمی شهید شعیب مرادزهی کولکوه

فرمانده محترم قرارگاه شهید میرحسینی وتیپ مخصوص 110سلمان فارس از دسته رزمی شهید شعیب مرادزهی خاش بازدید وبر آمادگی نیروهای دسته رزمی این پایگاه برای مقابله با اشرار وضد انقلاب تاکید کرد.
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۲:۳۸